Privacybeleid

Privacybeleid

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:
Martin Jungbauer
Bahnhofstraße 27
94110 Wegscheid
Duitsland
015758746985
service@weinspirits.com

Bedankt voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u een website bezoekt, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder (toegangsgegevens) bevat en de toegang documenteert.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en onze diensten te verbeteren. Overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO dient dit ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen bij de correcte presentatie van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging zwaarder wegen. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site gewist.

2. verzameling en gebruik van gegevens voor contractverwerking, het opnemen van contact en het openen van een klantenrekening

Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u ons deze informatie vrijwillig verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat wij de gegevens in deze gevallen nodig hebben om de overeenkomst of uw contact te verwerken en u de bestelling of het contact niet kunt verzenden zonder deze gegevens te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, blijkt uit de respectieve invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO voor contractverwerking en het verwerken van uw aanvragen.
Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 Paragraaf 1 S. 1 lit. a DSGVO door te besluiten een klantrekening te openen, zullen wij uw gegevens gebruiken voor het openen van een klantrekening.
Na volledige afwikkeling van het contract of verwijdering van uw klantenrekening worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantenaccount is te allen tijde mogelijk en kan gebeuren door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of via een daartoe voorziene functie in de klantenaccount.

3. gegevensoverdracht

Om de overeenkomst overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. b DSGVO na te komen, geven wij uw gegevens door aan de met de levering belaste expediteur, voor zover dit voor de levering van de bestelde goederen noodzakelijk is. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de daartoe verzamelde betalingsgegevens door aan de met de betaling belaste kredietinstelling en, indien van toepassing, aan door ons belaste betalingsdienstaanbieders of aan de geselecteerde betalingsdienst. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u bij hen een rekening aanmaakt. In dat geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens aanmelden bij de aanbieder van de betalingsdienst. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de betrokken betalingsdienstaanbieder van toepassing.

Wij gebruiken ook een extern goederenbeheersysteem voor de verwerking van bestellingen en contracten. De gegevensoverdracht en -verwerking die in dit verband plaatsvindt, is gebaseerd op orderverwerking.

Gegevensoverdracht aan verzenddienstverleners
Als u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, geven wij op basis van deze toestemming uw e-mailadres door aan de geselecteerde verzenddienstverlener overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO, zodat deze vóór de levering contact met u kan opnemen met het oog op kennisgeving of coördinatie van de levering.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar de aanbieder van de verzendservice op het hieronder vermelde contactadres. Na herroeping zullen wij uw voor dit doel verstrekte gegevens wissen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.
Boender & Beutel GmbH // c/o Shirtee.de DE
Vogelsanger Straße 356-358
50827 Köln
Duitsland

Gegevensoverdracht aan incassobedrijven
Om de overeenkomst conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. b DSGVO na te komen, geven wij uw gegevens door aan een in opdracht gegeven incassobedrijf, voor zover onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de schuld rechtstreeks door het incassobureau geïnd. Verder dient de overdracht ter bescherming van onze legitieme belangen bij een effectieve handhaving van onze betalingsvordering overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO.

4. e-mail nieuwsbrief

E-mailreclame met registratie voor de nieuwsbrief
Als u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de voor dit doel vereiste of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen op basis van uw toestemming overeenkomstig art. 6, lid 1 zin 1 lit. a DSGVO.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die voor dit doel in de nieuwsbrief is opgenomen. Na afmelding verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Reclame per e-mail zonder nieuwsbriefregistratie en uw recht op bezwaar
Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, behouden wij ons op grond van § 7 lid 3 UWG het recht voor u regelmatig per e-mail aanbiedingen te doen voor soortgelijke producten als die welke u reeds uit ons assortiment heeft gekocht. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen om onze klanten op publicitaire wijze aan te spreken, die zwaarder wegen dan onze belangen in het kader van een belangenafweging.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de reclame-e-mail opgenomen link, zonder dat u daarvoor andere kosten moet maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt in het kader van de verwerking namens ons verzonden door een dienstverlener aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Deze dienstverlener bevindt zich in de VS en is gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt uhier bekijken . Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

5. gebruik van gegevens voor betalingsverwerking

Identiteits- en kredietcontrole bij het kiezen van Klarna betaaldiensten
Als u kiest voor de betaaldiensten van Klarna, vragen wij uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO dat wij de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole aan Klarna mogen doorgeven. In Duitsland kunnen de in hetprivacybeleid van Klarna genoemde kredietbureaus worden gebruikt voor de identiteits- en kredietcontrole.
Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar onderstaande contactgegevens. Dit kan tot gevolg hebben dat wij u bepaalde betalingsmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens te allen tijde intrekken bij Klarna.

6 Integratie van de Trusted Shops Trustbadge

De Trusted Shops Trustbadge is op deze website geïntegreerd om ons Trusted Shops keurmerk en eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops producten aan te bieden aan kopers nadat ze een bestelling hebben geplaatst.

Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij optimale marketing door veilig winkelen mogelijk te maken overeenkomstig art. 6 lid 1 S. 1 lit. f DSGVO, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. De vertrouwensbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt verstrekt door een CDN-provider (Content Delivery Network) in het kader van de orderverwerking. Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van dienstverleners uit de VS. Er wordt gezorgd voor een passend niveau van gegevensbescherming. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt uhier .

Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabank voor de analyse van anomalieën in de beveiliging. De logbestanden worden uiterlijk 90 dagen na aanmaak automatisch verwijderd.

Verdere persoonlijke gegevens worden aan Trusted Shops GmbH doorgegeven, wanneer u na het afronden van een bestelling besluit gebruik te maken van de producten van Trusted Shops of wanneer u zich reeds voor het gebruik ervan hebt aangemeld. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Daartoe worden automatisch persoonsgegevens uit de bestelgegevens verzameld. Of u als koper al geregistreerd bent voor productgebruik wordt automatisch gecontroleerd met behulp van een neutrale parameter, het e-mailadres gehasht door cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hashwaarde, die niet kan worden ontcijferd door Trusted Shops, voordat het wordt verzonden. Na controle op overeenstemming wordt de parameter automatisch verwijderd.

Dit is noodzakelijk voor de behartiging van onze en Trusted Shops' dwingende gerechtvaardigde belangen bij de telkens aan de specifieke bestelling gekoppelde kopersbescherming en de diensten op het gebied van de evaluatie van transacties overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Verdere details, inclusief bezwaren, vindt u in het hierboven gelinkte privacybeleid van Trusted Shops en in de Trustbadge.

7 Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, om geschikte producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies, voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd aan het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser afsluit (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). In de cookie-instellingen van uw webbrowser kunt u nagaan hoe lang ze in het overzicht worden bewaard. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en u kunt individueel beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de respectieve browsers onder de volgende links:

Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera

Bovendien kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in het privacybeleid beschreven contactmogelijkheid.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Indien u overeenkomstig art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO uw toestemming heeft gegeven, gebruikt deze website Google (Universal) Analytics voor het doel van websiteanalyse. De webanalysedienst wordt geleverd door Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht, met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.(www.google.de). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons, worden de in deze context verzamelde gegevens gewist.

Voor zover de informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt uhier bekijken . Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst door het downloaden en installeren van de browser plugin beschikbaar onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Dit voorkomt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google.

Als alternatief voor de browserplugin kunt u klikken op deze link om het verzamelen door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Dit zal een opt-out-cookie op uw eindapparaat plaatsen. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om toestemming gevraagd.

8. online marketing

Google Ads Remarketing
Wij gebruiken Google Ads om reclame te maken voor deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Als u ons overeenkomstig art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO uw toestemming heeft gegeven, wordt bij uw bezoek aan onze website door Google de zogenaamde remarketing-cookie ingesteld, die automatisch op interesse gebaseerde reclame mogelijk maakt door middel van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de pagina's die u hebt bezocht. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons, worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u toestemming hebt gegeven dat Google uw web- en app-browsegeschiedenis koppelt aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account gebruikt om de advertenties die u op het web ziet te personaliseren. In dit geval, als ze ingelogd zijn bij Google terwijl ze onze website bezoeken, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroeplijsten voor cross-device remarketing te maken en te definiëren. Hiertoe worden uw persoonsgegevens tijdelijk door Google gekoppeld aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.
Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap naar Iers recht met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland(www.google.de). Voor zover de informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt uhier bekijken . Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de Commissie een passend niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die in het kader van het Privacy Shield zijn gecertificeerd.
U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door de remarketing-cookie te deactiveren via deze link . Daarnaast kunt u op Digital Advertising Alliance informatie krijgen over het plaatsen van cookies en hiervoor instellingen maken.

Affilinet affiliate programma
Onze website neemt deel aan het Affilinet affiliate programma. Deze wordt aangeboden door AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn (hierna "affilinet"). Dit is een zogenaamd affiliate-systeem waarbij bij affilinet geregistreerde personen (ook wel "publishers" genoemd) op hun websites met reclamemateriaal reclame maken voor producten of diensten van zogenaamde "adverteerders". Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij de optimalisering en economische exploitatie van ons online aanbod, die in het kader van een belangenafweging overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO prevaleren. Door middel van cookies kan affilinet het verloop van de betreffende bestelling volgen en in het bijzonder dat u op de betreffende link heeft geklikt en vervolgens het product via het affiliate partnerprogramma heeft besteld.
U kunt het plaatsen van cookies door onze contractuele partners of onze Website te allen tijde verhinderen door een passende instelling in uw internetbrowser. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.
Meer informatie over de gegevensverwerking bij affilinet vindt uhier .

9. sociale media

Onze online aanwezigheid op Facebook, Instagram

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden te verbeteren. Wij verstrekken daar informatie over onze producten en lopende speciale promoties.
Wanneer u onze online aanwezigheid op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen zogenaamde gebruiksprofielen opgesteld. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Voor dit doel worden over het algemeen cookies gebruikt op uw eindapparaat. Bezoekersgedrag en gebruikersinteresses worden in deze cookies opgeslagen. Dit dient overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO, dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en een effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden, die in het kader van een belangenafweging prevaleren. Als u door de respectieve exploitanten van sociale mediaplatforms wordt gevraagd om toestemming (instemming) voor gegevensverwerking, bijvoorbeeld door middel van een selectievakje, is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking art. 6, lid 1, letter a DSGVO.
Voor zover de bovengenoemde socialemediaplatforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: Voor de VS is er een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Dit gaat terug tot het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat voor het betreffende bedrijf kanhier worden ingezien .
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de aanbieders op hun sites, alsmede een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden in dit verband ter bescherming van uw privacy, in het bijzonder opt-out opties, verwijzen wij u naar de onderstaande mededelingen over gegevensbescherming van de aanbieders. Mocht u hierbij nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijken op grond van art. 26 DSGVO, die uhier kunt inzien .
Meer informatie over gegevensverwerking in het kader van het bezoeken van een Facebook-fanpagina (informatie over Insights-gegevens) vindt uhier .

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

10. ratingherinneringen per e-mail versturen

Beoordelingsherinnering door Trusted Shops
Indien u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, geven wij uw e-mailadres door aan Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen(www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een beoordelingsherinnering kunnen sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Trusted Shops.

11. contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Op grond van art. 15 DSGVO het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in de daarin gespecificeerde omvang;
 • overeenkomstig art. 16 DSGVO, het recht om zonder onnodige vertraging de correctie van onjuiste of de aanvulling van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te vragen;
 • Overeenkomstig art. 17 DSGVO hebt u het recht om te verzoeken dat uw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij verdere verwerking niet noodzakelijk is.
  • het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van openbaar belang; of
  • noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • overeenkomstig art. 18 DSGVO het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover
  • de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;
  • de verwerking is onwettig maar u maakt bezwaar tegen het wissen ervan;
  • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO;
 • overeenkomstig art. 20 DSGVO, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen;
 • overeenkomstig artikel 77 DSGVO, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of tot onze bedrijfscentrale.

Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens evenals intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in ons impressum.

Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uitgelegd ter bescherming van onze legitieme belangen, die zwaarder wegen dan onze belangen, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien de verwerking bestemd is voor direct marketing, kunt u dit recht te allen tijde uitoefenen zoals hierboven beschreven. Indien de verwerking voor andere doeleinden geschiedt, hebt u alleen het recht bezwaar te maken op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie.

Nadat u uw recht op bezwaar hebt uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Dit is niet van toepassing indien de verwerking voor direct-marketingdoeleinden geschiedt. Dan zullen wij uw persoonsgegevens hiervoor niet verder verwerken.